Grondslag voor de schuldoverneming

Reden voor de schuldoverneming

Een schuldoverneming kan om uiteenlopende redenen en in allerlei situaties plaatsvinden, bijvoorbeeld bij de verkoop van een onderneming of van een nog niet volledig afbetaalde zaak. Maar het is ook mogelijk dat iemand een ander (bijv. een familielid) uitsluitend wil helpen bij het verlichten van diens schuldenlast. De reden voor de schuldoverneming wordt ook wel de titel of de grondslag voor de schuldonderneming genoemd.

Bij het opstellen van de model akte tot schuldoverneming wordt een vraag gesteld over de titel voor de schuldoverneming. Indien dat een overname- of koopovereenkomst is, kunt u in de akte naar de datum van de totstandkoming van deze overeenkomst verwijzen en een kopie van deze overeenkomst als bijlage aanhechten. Een geldige titel is echter niet noodzakelijk. Schuldoverneming is een zogenaamde abstracte rechtshandeling: haar geldigheid is onafhankelijk van de geldigheid van de aan haar ten grondslag liggende rechtsverhouding (Parl. Gesch. Boek 6, TM, blz. 576 en 585).