Model akte tot schuldoverneming

Dit is een model voor een akte tot schuldoverneming waarbij de ene partij (de “Overnemer”) één of meer schulden overneemt van een andere partij (de “Overdrager”). Het model kunt u zelf samenstellen door het invullen van een vragenlijst aan de hand waarvan een document wordt gegenereerd dat voldoet aan de keuzes die u heeft gemaakt en waarin de informatie die u verschaft is opgenomen.

Via de hieronder staande link kan u beginnen met het samenstellen en downloaden van deze akte tot schuldoverneming :

START > Akte tot schuldoverneming
Prijs: EUR 15,- incl. BTW (af te rekenen aan einde vragensessie – preview mogelijk)

Benodigde gegevens

U heeft nodig: de onderliggende overeenkomst (d.w.z de overeenkomst tussen de Overdrager en diens crediteur waaruit de schuld(en) is/zijn ontstaan), de gegevens betreffende de partijen en die betreffende de over te dragen schuld(en).

LET OP: u dient zelf de bij de akte behorende bijlagen toe te voegen.

Wanneer dit model niet gebruiken

Dit model is niet bedoeld voor het overdragen van een vordering door een crediteur of voor het overnemen van een contract waarbij een contract in het geheel, dus zowel de rechten als de verplichtingen, worden overgenomen.


Aan het einde van de vragensessie kan u uw antwoorden terugzien en deze eventueel nog corrigeren. Vervolgens kan u het document downloaden in RTF (geschikt voor bijv. Microsoft Word) of in PDF.